BBC.COM

 

BBC je vodeća svjetska javna televizija. Misija BBC-ja je obogatiti živote ljudi s programima koji informiraju, educiraju i zabavljaju.

BBC World Service emitira u Svijetu programe na radiju, na televiziji i online, pružajući vijesti i informacije na 27 jezika i svjetski servis na engleskom jeziku.